خانه / مشهد / پزشکی و سلامت

مطب دکتر مفاضی

رفع خال و زگیل درمطب دکتر مفاضی با 90% تخفیف و پرداخت تنها 5,000 تومان به جای 50,000 ...

پرداختی شما :

10,000 تومان

80%

تخفیف
سود شما

40,000 تومان

قیمت واقعی

50,000 تومان

تعداد خریداری شده

19

bar-code

تخفیف های پزشکی و سلامت

مبلغ پرداختی شما

650,000 تومان

سود شما

تومان

تخفیف

0%

مشاهده تخفیف
دکتر علی جانی

دکتر علی جانی

0% تخفیف
خیابان ظفر
650,000 تومان
650,000 تومان
8

مبلغ پرداختی شما

100 تومان

سود شما

تومان

تخفیف

0%

مشاهده تخفیف
دندانپزشکی جنت آباد

دندانپزشکی جنت آباد

0% تخفیف
جنت آباد
100 تومان
100 تومان
5

مبلغ پرداختی شما

20,000 تومان

سود شما

تومان

تخفیف

0%

مشاهده تخفیف
کلینیک خانم دکتر خوارزمی

کلینیک خانم دکتر خوارزمی

0% تخفیف
بزرگراه رسالت
20,000 تومان
20,000 تومان
13

مبلغ پرداختی شما

30,000 تومان

سود شما

تومان

تخفیف

0%

مشاهده تخفیف
کلینیک سیب سبز (شریعتی)

کلینیک سیب سبز (شریعتی)

0% تخفیف
خیابان شریعتی
30,000 تومان
30,000 تومان
7

مبلغ پرداختی شما

50,000 تومان

سود شما

تومان

تخفیف

0%

مشاهده تخفیف
مطب دکتر مفاضی

مطب دکتر مفاضی

0% تخفیف
سعادت آباد
50,000 تومان
50,000 تومان
19

مبلغ پرداختی شما

10,000 تومان

سود شما

40,000 تومان

تخفیف

80%

مشاهده تخفیف
مطب دکتر مفاضی

مطب دکتر مفاضی

80% تخفیف
سعادت آباد
10,000 تومان
50,000 تومان
19